Všimli jste si, že se vaše zemědělské pneumatiky opotřebovávají rychle nebo nerovnoměrně, a rozhodli jste se tedy, že je vyměníte, abyste se mohli i nadále spoléhat na dobrou trakci.
Zamysleli jste se však nad tím, co tento problém způsobuje?
Abnormální opotřebení vašich zemědělských pneumatik

Před montáží nových pneumatik na svůj traktor byste měli zjistit příčinu tohoto abnormálního opotřebení, Jinak se vám může problém znovu vrátit, a bude vás nakonec stát ještě více peněz.

CO JE ABNORMÁLNÍ OPOTŘEBENÍ?

Opotřebení pneumatik je nevyhnutelné a jedním z hlavních znaků, jimiž se projevuje, je nižší výška žeber. Opotřebení způsobuje tření pryže o zpevněný nebo nezpevněný povrch. Za normálních okolností by mělo být rovnoměrné v celé šířce běhounu pneumatiky.
Životnost pneumatiky můžete prodloužit, pokud budete používat pneumatiky správně nahuštěné pro příslušný druh práce, jezdit přiměřenou rychlostí a nepoužívané pneumatiky správně skladovat.

I přesto se však může stát, že opotřebení žeber bude příliš rychlé nebo nerovnoměrné. Je to příklad abnormálního opotřebení, u něhož je důležité určit příčinu, abyste mohli problém vyřešit. Využijte pracovní prostoje v zimě k důkladné kontrole zemědělských strojů a vozidel.

Ve většině případů bude příčinou tohoto opotřebení nesprávné mechanické nastavení vašich strojů. To můžete zjistit jednoduchou prohlídkou.

 

URČENÍ PROBLÉMU NA ZÁKLADĚ POZOROVANÉHO OPOTŘEBENÍ

Níže naleznete šest příkladů, které vám pomohou určit pravděpodobnou příčinu nerovnoměrného opotřebení vašich pneumatik.

1. Moje pneumatiky jsou opotřebené pouze na jedné straně

Nesprávné nastavení geometrie nápravy přívěsu se přenáší také na nápravy traktoru. Přední a zadní část traktoru je v důsledku toho tlačena opačnými směry (viz schéma níže).

Na žebrech pneumatik přívěsu i traktoru se objeví stopy po oděru a boční pruhy. Stopy po nerovnoměrném opotřebení se mohou objevit také na tažném zařízení.

Příčina opotřebení pneumatik: nesprávná geometrie nápravy přívěsu
NESPRÁVNĚ NASTAVENÁ NÁPRAVA PŘÍVĚSU
Nesprávná geometrie přenesená na nápravy traktoru

2. „Šikmé“ opotřebení

Pokud se opotřebení týká pouze vnější části pneumatiky na pravé straně a vnitřní části pneumatiky na levé straně, může být příčinou sklon vozovky.

Problém se zhoršuje při příliš nízkém tlaku nebo při odlišném tlaku na každé straně, ale může být odstraněn nastavením geometrie řízení traktoru, které minimalizuje skluz vozidla směrem ke spodní části vozovky.

Chcete-li prodloužit životnost pneumatik, můžete je také přendat z jedné strany na druhou. Konzultujte záležitost se svým místním specialistou na pneumatiky, aby vám správnost tohoto řešení potvrdil. Bezpečnost je na prvním místě!

Šikmé opotřebení – vnější část pravé pneumatiky – vnitřní část levé pneumatiky
ŠIKMÉ OPOTŘEBENÍ

3. Rovnoměrné opotřebení vpředu a nerovnoměrné opotřebení vzadu

Pokud mají zadní pneumatiky na výběžku žebra „bradavkový“ tvar (s větší tloušťkou zbývající pryže) nebo dokonce zkosenou hranu a stopy po oděru, zatímco přední pneumatiky vykazují normální opotřebení, může problém pocházet z provozu na silnici s připojeným pohonem přední nápravy.

V tomto případě musíte okamžitě zkontrolovat přední diferenciál, protože výrazně nerovnoměrné opotřebení zadních pneumatik bude mít za následek silné vibrace a sníží úroveň komfortu a stability vašeho traktoru.

Nerovnoměrné opotřebení zadních pneumatik v důsledku problému s přední nápravouNerovnoměrné opotřebení zadních pneumatik v důsledku problému s přední nápravou

Nerovnoměrné opotřebení zadních pneumatik v důsledku problému s přední nápravou

4. Rovnoměrné, ale rychlé opotřebení vzadu

Zadní pneumatiky vašeho traktoru vypadají hladce, s výraznějším opotřebením uprostřed. To by mohlo téměř jistě znamenat, že svým traktorem převážíte na silnici těžký náklad. Povrch zpevněné silnice, který je drsnější než měkká půda, a vyšší rychlosti urychlují opotřebení pneumatik. Zkontrolujte vzdálenosti ujeté vozidlem a podíly silnic se zpevněným povrchem a polí.

Můžete si také vypočítat hmotnost nákladu a porovnat ji s nosností vámi používaných pneumatik. Pokud je zatížení pneumatiky příliš velké, snižte ho, je-li to možné, nebo si vyberte zemědělské pneumatiky s vyšší nosností. Zvažte také zvýšení tlaku pro silniční jízdy vašeho traktoru s těžkým nákladem.

Rovnoměrné a rychlé opotřebení pneumatiky

Rychlé rovnoměrné opotřebení kvůli přepravě těžkých nákladů na silnici

5. Opotřebení uprostřed na výběžcích žeber

Větší opotřebení uprostřed zemědělských pneumatik značí pravděpodobně příliš vysoký tlak, což způsobuje vyboulení pneumatiky, jejíž prostřední část pak nese většinu zátěže.

Opotřebení prostřední části běhounu kvůli nadměrnému tlaku v pneumatice

Opotřebení uprostřed při příliš vysokém tlaku v pneumatikách

6. Nerovnoměrné opotřebení na jedné straně pneumatiky, které se vyskytuje symetricky na obou stranách traktoru

Pokud opotřebení převažuje pouze na jedné straně pneumatiky a vyskytuje se symetricky na pravé i levé straně traktoru, zkontrolujte přední diferenciál, geometrii kol a vůli v kulových kloubech řízení a ložiscích. Možná je i kombinace příčin:

  • Tento druh opotřebení by mohlo vysvětlit používání pohonu předních kol na trasách s mnoha zatáčkami.
  • Problém může způsobovat nesprávný úhel odklonu kola, tzn. že kola nemají správný úhel vůči svislé ose nebo je špatně nastavena jejich sbíhavost, resp. rozbíhavost. Pneumatiky můžete přendat z jedné strany na druhou, aby se prodloužila jejich životnost.
Opotřebení jen na jedné straně pneumatiky

Opotřebení jen na jedné straně pneumatiky

 

Opotřebení zemědělských pneumatik v důsledku nesprávné sbíhavosti nebo rozbíhavosti
NESPRÁVNĚ NASTAVENÁ GEOMETRIE PODVOZKU

Mohou existovat i další příčiny, které jsme neprobrali ve výše uvedených případech. Pokud zaznamenáte jiný druh abnormálního opotřebení, které zde není uvedeno, obraťte se na svého prodejce, který vám pomůže problém co nejrychleji vyřešit.

Pravidelná údržba vašich zemědělských vozidel (prohlídky komponentů pohonu a brzdové soustavy, a především stav diferenciálů) je klíčem k dlouhé životnosti vašich pneumatik.

 


Více informací o pneumatikách pro traktory

Se značkou Bridgestone máte u pneumatik pro traktory záruku, že vám budou poskytovat opravdové přínosy. Zvolíte-li naši značku, budete moci pracovat bez starostí.

Objevte naši širokou produktovou řadu zemědělských pneumatik

Většina lidí, kteří si přečetli tento článek, si přečetla také níže uvedený článek:

Tyto webové stránky vás mají pouze informovat o technických a funkčních aspektech zemědělských pneumatik a jejich používání. Nejsou určeny k tomu, abyste si na jejich základě udělali o příslušném problému úsudek nebo přijímali definitivní závěry. Pouze váš specialista na zemědělské pneumatiky dokáže individuálně posoudit technickou stránku a přijmout konečné rozhodnutí.