Dříve, než zahájíte dlouhý pracovní den na farmě, důrazně vám doporučujeme zkontrolovat tlak v pneumatikách vašeho traktoru. Tato rychlá kontrola je často opomíjena z důvodu nedostatku času, ale může mít hmatatelné dopady na vaši práci.
Tlak v pneumatikách pro traktory může snížit produktivitu

Možná ještě více než u ostatních strojů je zásadní, abyste upravovali tlak ve vašich zemědělských pneumatikách v závislosti na jejich použití. To vám umožní maximalizovat vaši produktivitu a zabránit poškození vašich polí i pneumatik a současně prodloužit jejich životnost.

 

Nesprávný tlak v pneumatikách pro traktory může vést k opravdovým ztrátám na úrodě

Hlavní riziko nadměrně nahuštěných pneumatik spočívá v utužování půdy. Bez ohledu na to, jak velký náklad taháte, tlak, jímž vaše pneumatiky působí na půdu, je podobný tlaku uvnitř samotných pneumatik. Nadměrné utužení půdy brání vývoji kořenů a prosakování vody, což má za následek nižší výnosy na hektar.

Nadměrné nahuštění pneumatik povede také k vytváření vyjetých kolejí za mokra, což znamená více práce pro vás při obnově původního stavu pole.

Přestože nižší tlak pomáhá chránit půdu, pokud je tlak příliš nízký, struktura pneumatiky se předčasně poškodí.

 

Dbejte na doporučení výrobce, abyste věděli, jaký tlak použít

Nastavení tlaku v zemědělských pneumatikách

Jak zjistíte, jaký tlak je správný?


U teleskopického nakladače, vysokozdvižného vozíku nebo jiného stroje s velkým zatížením přední části musí být tlak na přední nápravě oproti zadní nápravě upraven v závislosti na hmotnosti nákladu.

Pokud je pracovní nástroj připojen k zadní části traktoru a zvedán ramenem, je hmotnost přenášená na obě zadní kola vyšší než hmotnost pracovního nástroje. Proto je zásadní přizpůsobit tlak na základě rozsahu doporučeného výrobcem s ohledem na přepravovaný náklad a rychlost jízdy traktoru.

Používáte-li dvojitou montáž, musí být tlak stejný v každé pneumatice. V případě úzkých kol bude tlak vyšší (mezi 3 a 4,5 baru). Traktor s velmi těžkým nástrojem může na půdu působit nízkým tlakem, pokud je vybaven také nízkotlakými pneumatikami. Chceme tím ukázat, že tlak v pneumatikách hraje pro ochranu půdy mnohem větší roli než přepravovaný náklad. Stejný traktor s lehkým nástrojem může utužovat půdu mnohem více než s těžkým, v závislosti na tlaku v pneumatikách.

Rozložte tlak na větší plochu, abyste zachovali výnosnost své půdy

Chcete-li získat ještě více flexibility, můžete kromě pouhé úpravy tlaku experimentovat také s dalšími faktory.

Tlak se sníží rovněž montáží širokých pneumatik na traktory a kombajny za předpokladu, že to prostor mezi řádky umožňuje. Zatížení se tím rozloží na větší plochu, a tím se zmenší tlak působící na půdu.

 

Zjistěte si nejlepší tlak pro pneumatiky svého traktoru několika kliknutími

Většina velkých značek nyní nabízí webové stránky nebo aplikace pro mobilní telefony, které můžete použít k rychlému výpočtu optimálního tlaku.

Tlak se bude lišit v závislosti na druhu vozidla (traktor, kombajn, rozprašovač, sklízeč hroznů nebo cisterna a přívěs), zatížení náprav, zatížení přídě, zatížení zádě a nejvyšší rychlosti.

Chcete-li příklad, můžete si zde stáhnout aplikaci Tyre Pressure (Tlak v pneumatikách) od značek Bridgestone a Firestone, se snadným ovládáním:

  • Stáhněte si bezplatnou aplikaci Brigestone pro Android nebo iPhone
  • Stáhněte si bezplatnou aplikaci Firestone AG pro Android nebo iPhone
Budete překvapeni, o kolik se vám může zvýšit úroda pouhým používáním tlakoměru a kompresoru..

 


Více informací o pneumatikách pro traktory

Se značkou Bridgestone máte u pneumatik pro traktory záruku, že vám budou poskytovat opravdové přínosy. Zvolíte-li naši značku, budete moci pracovat bez starostí.

Objevte naši širokou produktovou řadu zemědělských pneumatik

Většina lidí, kteří si přečetli tento článek, si přečetla také některý z následujících článků uvedených podle oblíbenosti:

Tyto webové stránky vás mají pouze informovat o technických a funkčních aspektech zemědělských pneumatik a jejich používání. Nejsou určeny k tomu, abyste si na jejich základě udělali o příslušném problému úsudek nebo přijímali definitivní závěry. Pouze váš specialista na zemědělské pneumatiky dokáže individuálně posoudit technickou stránku a přijmout konečné rozhodnutí.