Nejspíše dobře víte, že na začátku dlouhého pracovního dne na farmě se doporučuje zkontrolovat tlak v pneumatikách vašeho traktoru. Tato rychlá kontrola je nicméně často opomíjena kvůli nedostatku času, přestože může ovlivnit výsledek vaší práce v ohledech, o kterých možná ani nemáte tušení.
Správné nastavení tlaku v pneumatikách traktoru

Co můžete udělat, abyste nemuseli ztrácet čas upravováním a kontrolováním tlaku v pneumatikách, aniž by došlo ke ztrátě produktivity a jiným negativním vlivům na vaše zemědělské pozemky?

Je upravování tlaku v pneumatikách traktoru opravdu tak důležité?

Tlak v zemědělské pneumatice není nikdy konstantní a může se měnit v závislosti na zatížení, venkovní teplotě, míře opotřebení pneumatiky, jejím používání (při odvalování se zahřívá), druhu půdy atd.

Tlak ve skutečnosti neustále osciluje nahoru a dolů.

Co se tedy stane, pokud je tlak příliš nízký?

Pneumatika bude od povrchu odskakovat, což povede k abnormálnímu opotřebení ramenních částí a bloků a k zahřívání strukturálních materiálů, a následnému oddělení pryžových částí od nylonových vrstev.

Přestože tedy snížení tlaku pomáhá chránit půdu, je-li tlak PŘÍLIŠ nízký, způsobí předčasné opotřebení vnitřní struktury pneumatiky.

A pokud je pneumatika nahuštěná nadměrně?

Pneumatika bude mít menší styčnou plochu s půdou. Tím se zmenší povrchová plocha, která pohlcuje vibrace, a utužování půdy se zintenzivní. Nadměrně nahuštěné zemědělské pneumatiky vedou také k rychlejšímu opotřebení dezénu a zhoršené ovladatelnosti, čímž se zvyšuje riziko nehod a ztráty směrové stability ve vysokých rychlostech.

NEDOSTATEČNÉ NAHUŠTĚNÍ NADMĚRNÉ NAHUŠTĚNÍ
 • Ztráta trakce
 • Abnormální, předčasné opotřebení
 • Uvolnění komponentů
 • Méně komfortní jízda
 • Malá styčná plocha s půdou, a tedy nižší trakce
 • Nižší odolnost vůči nárazům
 • Riziko mechanické degradace
 • Nadměrné utužování půdy
 • Méně komfortní jízda

 

Jaké má nevhodný tlak v pneumatikách dopady na moje zemědělské pozemky a zisky?

Chcete-li zabránit utužování půdy, nejdůležitější je používat správný tlak v pneumatikách.

Proces utužování, žel, začíná v okamžiku, kdy poprvé vjedete na svůj zemědělský pozemek se zemědělským strojem, který má nesprávně nastavený tlak v pneumatikách.

Utužování může být jen povrchové, pokud je všeobecně způsobeno nesprávným tlakem v pneumatikách (nadměrné nahuštění), a může být napraveno pravidelnými úpravami tlaku v pneumatikách mezi jízdami na poli a na silnici.

Utužování může také zasahovat do větší hloubky, což je důsledek nesprávného tlaku v pneumatikách (nadměrného nahuštění) v kombinaci s nadměrným zatížením nápravy.

Nadměrné utužování půdy brání vývoji kořenů a prosakování vody, co může mít v některých případech, za následek o 20 až 50 % nižší úrodu na hektar.

Nadměrné nahuštění povede také k vytváření kolejí za mokra, což pro vás znamená více práce při vracení pole do původního stavu. Utužování půdy má navíc za následek větší prokluz, což vede k nedostatečnému odstraňování bláta z dezénu, a v důsledku toho k vyšším nákladům na palivo.

Změna tlaku ve vašich pneumatikách o pouhých 0,25 baru (z 1,25 baru na 1 bar) může snížit prokluz o 15 až 30%!

Pneumatika s nesprávným tlakemPneumatika se správným tlakem

Výše uvedené fotografie ukazují používání pneumatiky při různých tlacích za stejných podmínek.
Prokluz pneumatiky, před úpravou tlaku z 1,25 baru na 1 bar a po ní : Vhodný tlak snižuje prokluz.

  

Kdy bych měl zvýšit tlak ve svých pneumatikách? Kdy bych ho měl snížit? Jak to mám udělat?

Pracovně vytížení zemědělci mohou vnímat kontrolu a úpravu tlaku v pneumatikách jako přítěž. Existují však systémy a nástroje, které tento úkol usnadňují.

Nízkotlaká pneumatika pro traktory

První věcí, kterou je nutné zkontrolovat, je soulad vašich pneumatik se specifikacemi vozidla a jejich správná montáž.

 • U tlaku postupujte podle doporučení výrobce. Někteří výrobci, například Bridgestone a Firestone, nabízejí aplikace, které lze snadno používat na tabletech nebo chytrých telefonech, takže si můžete upravit tlak pouhými několika kliknutími:
  › Stáhněte si bezplatnou aplikaci Brigestone pro Android nebo iPhone
  › Stáhněte si bezplatnou aplikaci Firestone AG pro Android nebo iPhone

 • Zjistěte, jaký náklad budete převážet při každém druhu práce. Tlak musí být přizpůsoben zatížení.

 • Tlak možná budete muset změnit, aby byl vhodný pro příslušný terén, v závislosti na tom, zda se chystáte jezdit na polích, nebo silnicích. Chcete-li optimalizovat své pneumatiky pro období intenzivního používání silnic, doporučuje se upravit tlak na hodnotu, která minimalizuje valivý odpor.

 • Rychlost jízdy vpřed určuje provozní vlastnosti pneumatiky, protože standardní pneumatika musí mít správný tlak pro příslušnou rychlost jízdy a příslušné zatížení.

 

Dezén nízkotlaké pneumatiky VF vám umožní zachovat stejný tlak na silnici i na poli, a to dokonce i s těžkým nákladem

Skutečnost, že se už nemusíte starat o tlak v pneumatikách, je opravdovým přínosem, který vám bude šetřit čas po celý pracovní den.

Pneumatiky vyrobené podle standardů technologie VF mají vyšší nosnost a nízkotlaké pneumatiky lze používat bez ohledu na rychlost jízdy.

Časové porovnání mezi pneumatikou VF a standardní pneumatikou
Pneumatiky VF znamenají, že v nich můžete mít stejný tlak pro dané zatížení bez ohledu na rychlost jízdy.

Aby tato zvýšená nosnost nepoškozovala strukturu půdy, byly pro tyto pneumatiky vyvinuty mimořádně pružné bočnice, které zvětšují styčnou plochu pneumatiky, a tím umožňují používat ještě nižší tlaky mezi 0,8 a 1,2 baru bez ohledu na rychlost jízdy vpřed.

Porovnání styčných ploch standardní pneumatiky a pneumatik IF a VF
Široká styčná plocha pro lepší rozložení zatížení

VELKÁ STYČNÁ PLOCHA =
Ohled vůči půdě, menší utužování a vyšší úroda!


Jedním z přímých důsledků používání nízkotlakých pneumatik je výrazně menší utužování půdy:

 • Vaše plodiny tak budou mít více prostoru pro ještě lepší vývoj svých kořenových systémů.
 • Dokonce i s těžšími náklady bude pneumatika zapadat do půdy méně, a tím bude ještě účinněji chránit vaši půdu. Vaše zemědělské pozemky budou méně poškozovány zemědělskými stroji a budou lépe připraveny na to, aby se vyrovnaly s budoucími pracemi.
 • Skutečnost, že budete vždy pracovat se správným tlakem v pneumatikách, je zásadní pro předcházení prokluzu, zvyšování produktivity a zajišťování maximální úrody pěstovaných plodin díky ochraně jejich kořenových systémů.

Vybavení vašeho vozidla širšími pneumatikami VF s větším průměrem, například VT-Tractor, nebo dokonce dvojitou montáží pneumatik VF, zvýší vaši produktivitu a více než kompenzuje počáteční výdaj v podobě nákupu těchto nových nízkotlakých pneumatik.

 


Více informací o pneumatikách pro traktory

Se značkou Bridgestone máte u pneumatik pro traktory záruku, že vám budou poskytovat opravdové přínosy. Zvolíte-li naši značku, budete moci pracovat bez starostí.

Objevte naši širokou produktovou řadu zemědělských pneumatik

Většina lidí, kteří si přečetli tento článek, si přečetla také některý z následujících článků uvedených podle oblíbenosti:

Tyto webové stránky vás mají pouze informovat o technických a funkčních aspektech zemědělských pneumatik a jejich používání. Nejsou určeny k tomu, abyste si na jejich základě udělali o příslušném problému úsudek nebo přijímali definitivní závěry. Pouze váš specialista na zemědělské pneumatiky dokáže individuálně posoudit technickou stránku a přijmout konečné rozhodnutí.