Půda je jak substrátem pro vaše plodiny, tak i povrchem, po němž jezdí vaše zemědělská vozidla.
Plodiny však vyžadují provzdušněnou půdu, zatímco traktor jedoucí po půdě má sklon ji utužovat.
Jak napravit utužení vaší půdy

Chcete-li zjistit, jaké jsou dopady zemědělských vozidel na vaše zemědělské pozemky, a přizpůsobit používané pneumatiky pro traktory a jejich tlak, bude-li to nutné, můžete k tomu využít své pozorovací schopnosti. S jejich pomocí můžete stanovit míru utužení půdy.

 

Rozpoznání známek utužení půdy je zásadní pro zvyšování vaší produktivity

Půda je komplexní směsí pevného materiálu (minerály a organické látky), vody, vzduchu a živých organismů.

Pevné složky jsou přítomny v podobě kameniva různých velikostí a tvarů, které jsou tlakem vyvíjeným vaším traktorem tlačeny stále blíže k sobě. Rozložení tohoto kameniva určuje strukturu půdy. Dobrá struktura půdy je nezbytná pro růst rostlin.
Ztráty na úrodě způsobené utužením jsou přibližně 20 % a v některých případech mohou dosáhnout dokonce 50 %.

Ztráty na úrodě kvůli utužení

Drobivá struktura je pro rostliny nejlepší

Nejlepší struktura půdy pro vaše plodiny je drobivá, tvořená nepravidelným, zaobleným kamenivem, a jednotlivé součásti jsou vzájemně oddělené.

Drobivá půda

Drobivá půda


Tento druh struktury je porézní, takže umožňuje vývoj kořenových systémů, správné uchování vody a dobré provzdušnění, což podporuje biologickou aktivitu v půdě.

 

Stanovení náchylnosti k utužování na základě složení půdy

Z hlediska utužování nejsou všechny druhy půd stejné. Určujícím faktorem je složení půdy, tzn. rozložení velikosti pevných prvků (relativní podíl písku, prachu a jílu).

  • Písečné půdy jsou méně náchylné k utužování pneumatikami při opakovaných průjezdech vašeho traktoru.
  • Naopak jílovitá půda je vysoce náchylná k utužování.
  • Hlinitá půda je středně náchylná.
  • Mokrá půda bude náchylnější než suchá půda.

 

Odhalte utužení průzkumem

» Odhalte utužení půdy jejím průzkumem

Míru utužení půdy můžete přímo stanovit určením její struktury. Za tím účelem jednoduše získejte rýčem hroudy půdy, rozbijte je a prozkoumejte velikost a tvar kameniva. Můžete také vytvořit půdní profil vašeho pozemku (vyrytím jámy o hloubce přibližně 70 cm na vašem zemědělském pozemku).

Další snadnou metodou je změřit odolnost vůči proniknutí penetrometrem. Toto zařízení změří velikost síly potřebné k vložení tyče do půdy. Čím větší síla je zapotřebí, tím utuženější je půda.

Tato měření byste měli uskutečňovat nejlépe na jaře za suchých podmínek, protože výsledek je ovlivněn vlhkostí půdy.

» Odhalení utužené půdy vizuální kontrolou jejího povrchu

Řada viditelných indikátorů na vašich plodinách nebo povrchu půdy může být pro vás vodítkem při zjišťování stavu utužení půdy na vašem zemědělském pozemku.

Dlouhodobá přítomnost stojící vody na povrchu (s výjimkou prohlubní, brázd a umělých odtokových zón) je znakem špatného prosakování vody v důsledku utužení půdy způsobeného zemědělskými pneumatikami.

Méně zvířat je rovněž znamením utužení půdy, protože existuje spojitost mezi utužením půdy a menším počtem živých organismů (především členovců a žížal).

A nakonec nepravidelný růst vašich plodin ukazuje na rozdíly ve struktuře půdy v různých částech vašeho zemědělského pozemku. Existuje-li nápadný rozdíl ve velikosti plodin v místech průjezdů kol traktoru a v ostatních částech pole, nebo jsou-li vyjeté koleje hluboké, je pravděpodobné, že vaše pneumatiky nejsou vhodné pro příslušné prostředí (nesprávný tlak v pneumatikách, nadměrné zatížení nápravy).

» Odhalení utužené půdy pozorováním vývoje kořenů

Vaši diagnózu může dále potvrdit pozorování vývoje kořenů na vašem zemědělském pozemku. Jsou-li kořeny dobře rozvětvené, znamená to, že během svého růstu nenarazily na žádné překážky. Pokud však kořeny rostou v pravých úhlech (v cestě jim nestojí žádné pevné překážky, jako jsou kameny), znamená to, že obchází hutné zóny nadměrně utužené půdy.

Minimalizujte utužení vhodnými pneumatikami
  • Vlevo: kořen rostoucí v pravých úhlech kvůli zóně hutné půdy, která blokuje jeho vývoj.
  • Vpravo: kořen s rovnoměrným růstem.


Pokud navíc pozorujete špatné klíčení vysetých semen, může být příčinou nedostatečné provzdušnění půdy.

 

Minimalizujte utužování používáním vhodných pneumatik

Utužení půdy nemusí být nevratné a někdy může být napraveno dobrou celkovou péčí o půdu (mimo jiné používáním správných postupů při obdělávání). Přizpůsobení vašich pneumatik je dalším rozhodujícím krokem, který zabrání dalšímu utužování.

Většina utužování probíhá od prvního okamžiku, kdy vjedete se svým zemědělským vozidlem na pole. Existuje několik možných řešení:

  • Je-li vámi zaznamenané utužení povrchové, bude většinou způsobeno nesprávným tlakem v pneumatikách. Nezapomeňte pravidelně kontrolovat tlak v pneumatikách.
  • Zasahuje-li utužení do větší hloubky, bude jeho příčinou většinou nadměrné zatížení náprav. V tomto případě byste měli uvažovat o použití širších pneumatik s většími průměry nebo dokonce dvojité montáže.
Zvýšení vaší produktivity více než kompenzuje prvotní náklady na pořízení nových pneumatik se správným tlakem.

 


Více informací o pneumatikách pro traktory

Se značkou Bridgestone máte u pneumatik pro traktory záruku, že vám budou poskytovat opravdové přínosy. Zvolíte-li naši značku, budete moci pracovat bez starostí.

Objevte naši širokou produktovou řadu zemědělských pneumatik

Tyto webové stránky vás mají pouze informovat o technických a funkčních aspektech zemědělských pneumatik a jejich používání. Nejsou určeny k tomu, abyste si na jejich základě udělali o příslušném problému úsudek nebo přijímali definitivní závěry. Pouze váš specialista na zemědělské pneumatiky dokáže individuálně posoudit technickou stránku a přijmout konečné rozhodnutí.