Pneumatiky pro váš traktor jsou drahou investicí, která je však pro provoz vašeho zemědělského podniku nezbytná. Správná péče o pneumatiky je zásadní pro zajištění co nejdelší životnosti a v dlouhodobém horizontu vám přinese finanční úspory.
Kromě volby nejvhodnějšího modelu pro vaše potřeby je významným prostředkem k finančním úsporám také správné používání pneumatik spolu s pravidelnou údržbou.
Optimalizované používání a péče prodlužuje životnost zemědělských pneumatik

1. Při výměně pneumatik z originální výbavy si zvolte větší pneumatiky

Pneumatiky montované na traktory jejich výrobci nejsou nikdy nejoptimálnějšími modely, ale jednoduše jen volbou, která je pro výrobce ekonomicky nejvýhodnější. Není u nich zohledněna hmotnost vašich nástrojů, která je u každého zemědělského podniku různá. Před zakoupením nového zemědělského stroje si můžete s prodejcem vyjednat výměnu standardních pneumatik za vámi vybraný model. Je to nejvhodnější okamžik pro získání dobré ceny. Můžete také počkat, dokud se pneumatiky z originální výbavy neopotřebují, a poté je nahradit modelem, který je vhodnější pro váš provoz.

Pokud pracujete převážně na polích, budou vás odborníci směřovat obecně k větším modelům. Tato volba zajistí, že vaše nové pneumatiky budou ziskovou investicí.

spotřeba paliva v závislosti na tlaku v pneumatikách

Větší pneumatiky pro vyšší nosnost

První klíčovou výhodou větších pneumatik je skutečnost, že umožní vašim vozidlům přepravovat těžší náklad. Tato nosnost je přímo úměrná objemu vzduchu obsaženého v pneumatice. Zvětšení objemu pneumatik vám umožní používat těžší a širší techniku, která je obecně efektivnější.

Traktor s vhodnými velkými pneumatikami utáhne o 35 % větší hmotnost než s pneumatikami z originální výbavy. Je však také důležité věnovat pozornost značce pneumatik, protože levná pneumatika od neznámé značky nebude stejně efektivní jako ekvivalentní pneumatika od renomované značky, která těží z vysokého standardu výzkumu a vývoje i bohatých zkušeností. Výsledkem je vyšší úroveň jejích provozních vlastností.

Současně si můžete vybrat minimální doporučovaný rozměr bočnice, aby se zvětšila schopnost odpružení každé pneumatiky (objem vzduchu). Standard NRO (úzký ráfek) vám umožní namontovat větší pneumatiky na standardní ráfky. Tím se vyhnete větším nákladům v důsledku nákupu nových kol.

Vyberte si pneumatiky IF nebo VF s poddajnými bočnicemi, pokud nebudete jezdit často na silnicích

Porovnání nosnosti sklizňových pneumatik VF-IF
Pneumatiky VF jsou u všech zemědělských strojů
nejvhodnější pro provoz na polích a sypké půdě

Pokud nemusíte na silnici překonávat příliš velké vzdálenosti mezi vaším zemědělským podnikem a poli, bylo by dobré uvažovat o pneumatikách IF (Increased Flexion) nebo VF (Very Increased Flexion). Zvláštností těchto pneumatik jsou jejich poddajné bočnice. Pod těžkým nákladem se ohýbají, a zvětšují tak styčnou plochu s půdou. Hmotnost kombajnu nebo traktoru a jejich nástrojů tak působí na půdu prostřednictvím větší plochy, čímž se zabrání nadměrnému utužení půdy.

Pneumatiky s označením VF lze používat s tlakem 0,8 baru. Tyto pneumatiky jsou mimořádně vhodné pro sypké půdy a kypření půdy a současně poskytují vyšší trakci. Konstrukce pneumatiky VF umožňuje použít stejný tlak také při jízdě na silnici, abyste už nemuseli trávit čas přizpůsobováním tlaku v pneumatice.

Několik údajů, které byste měli znát, abyste plně porozuměli svým zemědělským pneumatikám

Kromě označení IF a VF, která prozrazují poddajnost bočnice, byste měli vědět i o několika dalších údajích, díky nimž naleznete pneumatiku, která je pro vaše potřeby nejvhodnější.

ROZMĚRY PNEUMATIK

Rozměr pneumatiky je uveden řadou čísel a písmen, například 600/65 R 28.

    • První číslo je šířka pneumatiky uvedená v milimetrech.
    • Druhé číslo je výška bočnice, vyjádřená jako procentní podíl ve vztahu k šířce. Údaj „/65“, tzv. profilové číslo, tak znamená, že výška bočnice je 65 % šířky pneumatiky, tedy 390 mm.
    • Nakonec písmeno R znamená radiální pneumatiku a následující číslo reprezentuje průměr ráfku vyjádřený v palcích. Jsou-li všechna uvedená čísla vyjádřena v palcích, pak se jedná o starý nebo neevropský model pneumatiky.

PNEUMATIKA CFO

Označení CFO (Cyclic Field Operation) nesou pneumatiky, které mohou během specifického období přepravovat těžší náklad.

Tyto pneumatiky jsou mimořádně vhodné pro sklizňové stroje, jejichž zatížení během sklizně podléhá obrovským výkyvům.

Široké pneumatiky CFO mohou přepravovat těžší náklad
Široké pneumatiky CFO mohou přepravovat těžší náklad

2. Co potřebujete vědět, aby se prodloužila životnost pneumatik vašeho traktoru

Péče o pneumatiky vašeho traktoru je nejlepším způsobem, jak prodloužit jejich životnost. Získáte tak nejlepší návratnost své investice. Každodenní zvyky, ale také specifické pracovní činnosti v každém ročním období, mohou optimalizovat životnost vašich pneumatik. Zde je několik příkladů:

Jezděte na silnici hospodárně

Jsou-li vaše pneumatiky na polích velmi zatěžovány, především při tahání těžké techniky, můžete je ochránit při provozu na hrubším povrchu zpevněných silnic. K tomu stačí přejít na hospodárnější styl jízdy:

  • snižte rychlost jízdy o 10 km/h
  • zrychlujte plynule.

Budete-li se řídit touto radou, nejenže ušetříte palivo, ale také ochráníte pryžovou směs svých pneumatik. Jejich žebra se při rychlé jízdě na asfaltu opotřebovávají.

Přizpůsobujte tlak každému druhu povrchu

Změny tlaku v závislosti na povrchu, na němž je vozidlo provozováno, je nejlepší zárukou dlouhé životnosti vašich zemědělských pneumatik. Nesprávný tlak je hlavní příčinou opotřebení pryžové směsi.

Na polích je zásadní používat v pneumatikách nejnižší možný tlak, aby se maximálně zvětšila styčná plocha, optimalizoval přenos hnací síly a minimalizovalo riziko utužování půdy.

Pokud budete při jízdě na silnicích se zpevněným povrchem používat nízký tlak v pneumatikách, dojde nejen k opotřebení pryžového povrchu pneumatiky, ale také k poškození její vnitřní struktury. Na druhé straně s vysokým tlakem na sypké půdě vám budou kola více prokluzovat.

Systém centrálního huštění pneumatik

Systém centrálního huštění pneumatik


Přestože se jedná o časově náročnou činnost, kontrola a úprava tlaku v pneumatikách při přejezdu ze silnice na pole a obráceně je zásadní.
Při použití systému centrálního huštění pneumatik můžete tlak upravit během pouhých dvou minut. A životnost vašich pneumatik se prodlouží o 25 %.

Můžete zvážit také pořízení vyztužených pneumatik s tlustější vrstvou pryže. V řadě pneumatik Bridgestone VX-Tractor naleznete modely, které mají až o 20 % více pryže než standardní pneumatiky.

Je-li to možné, vystříhejte se nadměrnému zatížení

S velmi těžkými nesenými nebo částečně nesenými nástroji bude na vaše pneumatiky působit příliš velká zátěž a urychlí se jejich degradace.

Kromě většího valivého odporu bude docházet k většímu torznímu namáhání žeber, pneumatiky se budou zahřívat a měknoucí pryžová směs se rychleji opotřebuje. Obecně je mnohem hospodárnější vybavit vaše zemědělská vozidla pneumatikami, které zohledňují opravdovou hmotnost vašich pracovních nástrojů.

 

3. Skladování a údržba pneumatik v zimě: několik jednoduchých tipů k prodloužení jejich životnosti

Zima je pro pneumatiky náročným obdobím, a to především v regionech s častým výskytem mrazů, protože pryž se za velkého chladu smršťuje.

Musíte přijmout specifická preventivní opatření, chcete-li zachovat kvalitu pryže do návratu mírnějších teplot, a to především v případě, že své stroje po dobu několika měsíců nepoužíváte.

Jak skladovat pneumatiky po dobu zimní nečinnosti?

V zimě, kdy jsou vaše zemědělské činnosti přerušeny, skladujte pneumatiky v nejlepších podmínkách, abyste zabránili rychlé degradaci.

Pokud pneumatiky zůstávají na vozidle: Veškerá hmotnost traktoru bude působit na jednu malou část pneumatiky po dlouhou dobu, což naruší vnitřní strukturu pneumatiky. Co nejvíce snižte hmotnost vozidla a zvyšte tlak v pneumatikách o cca 0,5 baru, aby dokázaly nejlépe odolávat hmotnosti. Pokud to počasí umožní, doporučujeme čas od času jezdit s traktorem po dobu několika minut, aby se změnila místa vystavená působení tlaku.

Skladování zemědělských pneumatik ve vertikální poloze

Pneumatiky na kolech jsou uloženy ve vertikální poloze


Pokud necháte pneumatiky na kolech, ale demontujete je z vozidla:
zkontrolujte tlak a pneumatiky nahustěte na normální tlak (obecně 1,6 baru). Pneumatiky uskladněte ve vertikální poloze, nejlépe na policích, ale můžete je skladovat také v horizontální poloze v suchých prostorách.

Pokud vyplníte pneumatiky vodou, abyste svůj traktor vyvážili: nezapomeňte přidat nemrznoucí směs, abyste zabránili zmrznutí kapaliny. Zmrznutím vody v pneumatice by se zvětšil její objem, a došlo by k neopravitelnému poškození struktury pneumatiky.

Nakonec, pokud pneumatiky skladujete bez kol: pneumatiky je nutné skladovat ve vertikální poloze a pravidelně je otáčet, aby se předešlo deformacím. Nedoporučujeme vám skladovat pneumatiky v horizontální poloze po delší dobu, protože by tím došlo k narušení kostry a trvalému poškození pneumatik.

Pneumatiky zkontrolujte, než je začnete znovu používat

Po zimě pneumatiky zkontrolujte a prohlédněte

Po zimě pneumatiky
zkontrolujte a prohlédněte


Po zimní přestávce je důrazně doporučována důkladná kontrola pneumatik, abyste se přesvědčili, že jsou v dobrém stavu.

Jakékoli viditelné trhliny naznačují, že pneumatika byla příliš dlouho v jedné poloze. Tím se výrazně oslabuje kostra.

V nejvážnějších případech bude nutné pneumatiky vyměnit, protože existuje reálné riziko prasknutí pneumatiky.

Tato prohlídka bude příležitostí ke kontrole výšky žeber. Zemědělská pneumatika je považována za opotřebovanou, pokud jsou její žebra opotřebována na 75 %. Po překročení této hranice nebudou pneumatiky efektivní.

 


Více informací o pneumatikách pro traktory

Se značkou Bridgestone máte u pneumatik pro traktory záruku, že vám budou poskytovat opravdové přínosy. Zvolíte-li naši značku, budete moci pracovat bez starostí.

Objevte naši širokou produktovou řadu zemědělských pneumatik

Tyto webové stránky vás mají pouze informovat o technických a funkčních aspektech zemědělských pneumatik a jejich používání. Nejsou určeny k tomu, abyste si na jejich základě udělali o příslušném problému úsudek nebo přijímali definitivní závěry. Pouze váš specialista na zemědělské pneumatiky dokáže individuálně posoudit technickou stránku a přijmout konečné rozhodnutí.