Optimalizace výdajů je významnou výzvou ovlivňující ziskovost vašich aktivit. Tato optimalizace musí přesahovat pouhé smlouvání o pořizovací ceně vašich strojů a zohlednit také provozní náklady, které lze výrazně snížit vylepšenou péčí o vaše technické vybavení.
Budete-li věnovat pozornost svým pneumatikám, můžete zvýšit produktivitu svých strojů, optimalizovat spotřebu paliva a chránit půdu.
Zde je několik vodítek, podle nichž můžete postupovat každý den, abyste získali ze svých pneumatik maximum a zvýšili produktivitu svého zemědělského podniku.
Chraňte svou půdu pečováním o své pneumatiky

1. Jak snížit spotřebu paliva vašeho traktoru?

Spotřeba paliva je jednou z nákladových položek ve vaší zemědělské činnost, které mohou mít velké dopady. Tato nákladová položka může tvořit až 20 % vašich provozních nákladů.
Výdaje za palivo můžete snížit tím, že si osvojíte některé dobré zvyky při používání svého traktoru.

Průměrné dosažené úspory paliva
Průměrné dosažené úspory paliva

Snižte svou rychlost na silnicích

Prvním krokem, který musíte udělat, chcete-li snížit spotřebu paliva svého traktoru, je snížit svou rychlost jízdy při jízdě na silnici. Po snížení rychlosti z 50 na 40 km/h vám může jízda mezi polem a farmou trvat o 5 až 10 minut déle, ale také ušetříte hodně paliva.

Na trhu jsou nabízeny některé modely traktorů s režimem hospodárného provozu při rychlosti jízdy 40 km/h, který vám umožní snížit spotřebu paliva během přejezdu až o 30 %.

Používejte správný tlak v pneumatikách

Přizpůsobování tlaku v pneumatikách druhu půdy is essential to optimise grip and reduce rolling resistance. There is no need to use high engine speed.

Jsou-li pneumatiky nadměrně nahuštěné, zvyšuje se prokluz kol, což řidiče nutí k přidání plynu, aby dosáhl potřebné hnací síly, a tím se výrazně zvyšuje spotřeba paliva.

Naopak s nižším tlakem v pneumatikách se styčná plocha s půdou zvětší a bloky budou mít větší dosedací plochu, trakce se zvýší bez zvyšování otáček motoru.

Chcete-li ušetřit čas věnovaný kontrolám tlaku a jeho přizpůsobování druhu půdy, používejte systém centrálního huštění pneumatik, který vám umožní upravovat tlak v pneumatikách, aniž byste opustili kabinu.

Výhody a nevýhody různých úrovní tlaku na poli

Používejte hospodárný pohon pomocného hřídele, kdykoli je to možné

Pokud na moderním traktoru používáte nástroj, připojujete pomocný hřídel, který přenáší točivý moment motoru do nástroje.

Pokud vaše činnost nevyžaduje maximální výkon, například pro postřiky, přepněte na hospodárný pohon pomocného hřídele. Tento režim snižuje výkon motoru na požadovanou úroveň pracovního výkonu. Otáčky motoru tím klesnou na cca 1600 min-1 místo 2000 min-1 v normálním režimu. Spotřebu paliva tím můžete snížit až o 20 %.

Orejte do menší hloubky

V mnoha případech není nutné provádět tak hlubokou orbu, abyste půdu dostatečně provzdušnili pro dobrý růst rostlin.

Pokud jsou vaše pole obdělávána pravidelně a v pneumatikách všech svých strojů používáte nízký tlak, zvolte pro každý druh plodiny nejnižší možnou hloubku orby.

Přizpůsobte své stroje pro orbu tak, aby zkypřily pouze horní vrstvu půdy. Méně hluboké orání vyžaduje menší výkon motoru, který tak spotřebuje méně paliva.

 

2. Jak optimalizovat tažné schopnosti vašeho traktoru?

Výkon motoru vašeho traktoru je přenášen na půdu pneumatikami. Optimalizace jeho tažných schopností znamená přizpůsobovat provozní vlastnosti vašich pneumatik danému prostředí (tvrdá, sypká, mokrá… půda), aby bylo možné získat z vašich zemědělských strojů maximum užitku, čímž zvýšíte svou produktivitu.

Používejte široké pneumatiky s nízkým tlakem

Obecně mívají traktory ve své originální výbavě standardní pneumatiky, protože jsou pro výrobce cenově nejvýhodnější. Tyto pneumatiky nemají speciální konstrukci pro přepravu těžkých nákladů. Pokud je váš stroj těžký, musíte u nich zvýšit tlak, aby unesly hmotnost vašeho traktoru. Výsledkem bude snížení efektivity, čímž se nejenže zvýší prokluz, ale také utužování půdy na vašich polích. Navíc to bude mít negativní vliv také na jízdní komfort. Nadměrně nahuštěné pneumatiky pohlcují méně vibrací.

Je-li váš stroj výkonný, a tím i těžký, vyberte si větší, nízkotlaké pneumatiky, které mají větší nosnost. Tyto pneumatiky jsou mimořádně vhodné pro práci na polích, sklízecí nástroje a přepravu.

Porovnání styčné plochy standardní pneumatiky a pneumatik IF a VF

Širší pneumatiky přepraví těžší náklad, aniž by vyžadovaly nadměrné nahuštění, a navíc rozloží hmotnost vašeho traktoru na větší plochu povrchu, čímž zlepší jeho tažné schopnosti.

Zvolte dvojitou montáž pneumatik

Použití dvojité montáže pneumatik poskytuje stejné výhody jako široké, nízkotlaké pneumatiky. Spojením dvou pneumatik dohromady se lépe rozloží hmotnost stroje na povrch. Můžete snížit tlak v pneumatikách a současně zvýšit tažné schopnosti svého traktoru.

Dvojitá montáž pneumatik má větší počet žeber, který efektivně zvyšuje trakci na půdě.

Kombinací pneumatik pro traktory zvýšíte produktivitu

Vypočtěte přenos zatížení správně

Při tažení velkého kompletně nebo částečně neseného nástroje má vznikající zátěž značný vliv na zadní nápravu vašeho traktoru. Je nezbytné vyvážit hmoty pro optimální rozložení hmotnosti mezi přední a zadní kola. Tato rovnováha je důležitá pro lepší rozložení hmotnosti na půdu.

Ve snaze dosáhnout dobrého rozložení hmotnosti, které umožňuje perfektní synchronizaci náprav, můžete umístit 40 % zatížení na přední nápravu a 60 % na zadní nápravu. Vyvážení celé soupravy použitím vpředu připevněného nástroje může být efektivnější než použití závaží.

Zohledněte míru prokluzu

Analýza míry prokluzu je nejlepším způsobem, jak spolehlivě zjistit účinnost trakce vašeho stroje. Není-li stopa po žebrech v půdě viditelná, nebo jsou-li koleje mnohem větší než skutečná velikost pneumatik, kola vašeho traktoru příliš prokluzují. Důvodem může být také příliš velké hromadění zeminy mezi žebry. Samočisticí schopnosti pneumatiky pak nejsou optimální.

utužená půda mezi žebry pneumatiky

Toto nadměrné protáčení nejenže snižuje produktivitu vašeho traktoru, ale také ve zvýšené míře poškozuje vaše pneumatiky, které vás budou v dlouhodobém horizontu stát více.

Máte-li jakékoli pochybnosti, můžete si míru prokluzu změřit. Spočítejte počet otáček vašich pneumatik na dané vzdálenosti a vydělte tento údaj teoretickým počtem otáček uváděným konstruktérem. Výsledek vynásobte 100 a získáte míru prokluzu. Více než 15 % je nadměrná míra prokluzu.

Je-li míra prokluzu vysoká, snižte tlak v pneumatikách nebo zatižte traktor, aby se zvýšily trakční schopnosti. Můžete tak učinit kovovými závažími nebo přidáním vody do pneumatik u kompatibilních modelů. V obou případech budou mít pneumatiky lepší přilnavost a vylepší vaše trakční schopnosti.

 

3. Jak zkontrolovat utužení půdy?

S utuženou půdou se obtížně pracuje a vaše plodiny v ní nebudou schopny dosáhnout optimální úrody. Kromě starosti o úsporu paliva a optimalizaci přenosu hnací síly je také důležité zkontrolovat, zda není půda vaším strojem utužována. Mohli byste přijít o 20 až 50 % své produkce.

Zkontrolujte půdu

Úroveň utužení půdy musíte kontrolovat pravidelně. Některé varovné znaky by vás mohly přimět k okamžitému uskutečnění této analýzy. Zaprvé, pokud na svém poli zaznamenáte četné kaluže, půda je pravděpodobně utužená a neumožňuje vodě prosakovat do nižších vrstev.

Nepravidelný růst plodin je také znamením utužení, které snižuje přirozenou biologickou aktivitu v půdě.

Zkontrolujte kořeny rostlin

V neutužené půdě by se měly kořeny vyvíjet ve všech směrech. V utužené půdě se kořeny budou vyvíjet svisle nebo jen v jednom směru kvůli špatnému provzdušnění půdy. Utužení v této části pole si můžete potvrdit kontrolou sousední skupiny rostlin.

Pokud půda ztratí svou drobivou strukturu, vaše úroda se výrazně sníží. Vápencové půdy jsou k utužování obecně náchylnější, ale naplavené půdy mohou být také utužovány ve větší míře.

Jak bojovat proti utužování půdy?

První způsob, jak předejít utužování půdy, je používat správný tlak v pneumatikách, aby se ze stroje na půdu nepřenášela příliš velká hmotnost. Pokud kola neuvezou dané zatížení při nominálním tlaku, doporučuje se snížit hmotnost přepravovaného nákladu. Jestliže to není možné, zkuste dvojitou montáž pneumatik nebo velké, nízkotlaké pneumatiky VF.

Utužování půdy může snížit také volba správného období pro realizaci příslušné práce. Orat byste měli v suchých obdobích, protože mokrá půda je k utužování náchylnější.

Kromě toho je také vhodné optimalizovat kalendář prací, abyste zabránili příliš častým jízdám na stejném poli.

Pro orání, setí, postřiky nebo sklizeň umístěte značky, abyste nejezdili pokaždé ve stejných kolejích. Existuje systém řízeného provozu zemědělských strojů na pozemcích (CTF: Controlled Traffic Farming), který optimalizuje průjezdy kol na obhospodařovaném pozemku.

 


Více informací o pneumatikách pro traktory

Se značkou Bridgestone máte u pneumatik pro traktory záruku, že vám budou poskytovat opravdové přínosy. Zvolíte-li naši značku, budete moci pracovat bez starostí.

Objevte naši širokou produktovou řadu zemědělských pneumatik

Tyto webové stránky vás mají pouze informovat o technických a funkčních aspektech zemědělských pneumatik a jejich používání. Nejsou určeny k tomu, abyste si na jejich základě udělali o příslušném problému úsudek nebo přijímali definitivní závěry. Pouze váš specialista na zemědělské pneumatiky dokáže individuálně posoudit technickou stránku a přijmout konečné rozhodnutí.